משרדי "חברת הנסון" רמת גן

משרדים בשטח כ-650 מ"ר במתחם הבורסה ברמת גן. תוכנן ובוצע בשנת 2014-2013.