משרדי יחידת הבוגרים -מכון מנדל ירושלים

משרדי יחידת הבוגרים במכון מנדל למנהיגות בירושלים בשטח של כ- 400 מ"ר , הכוללים חדרי הרצאות וישיבות בגדלים שונים , חללי אירוח ומשרדי עובדים . הקונספט העיצובי מתבסס על קווים רכים ומתעגלים הבאים לידי ביטוי בקירות ובתקרות, חזיתות החדרים תוכננו עם מחיצות זכוכית ליצירת שקיפות מרבית והכנסת אור טבעי לחלל המרכזי של המשרד